H İ Z M E T L E R İ M İ Z

KONGRE VE TOPLANTI


Dernek ve kurumların kongre, sempozyum, seminer ve kurs gibi bilimsel etkinliklerinin planlama aşamasından başlayarak organizasyon sonrası mutabakatlarının yapılması aşaması dahil tüm süreçlerinin yönetilmesi ve uygulanması için verilen tüm hizmetler.

  •  Fiziksek Toplantılar
  •  Sanal ve Hibrit Kongreler
  •  Webinarlar
  •  Dernek Yönetim Desteği