Açık Rıza Metni

Red and More Events Turizm (Mersis:0734-1722-7690-0001) firmasına ait

https://www.redandmore.org internet sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu, tarafımca sözlü/yazılı, elektronik ve bulut ortamında verdiğim ve kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere aşağıda detayları verile her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, aktarılmasına izin  verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen ve kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler (ad-soyad, TC kimlik numarası, ülke, cinsiyet, unvan, branş, adres vb)
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, telefon numarası, e-posta adresi, adres, faks numarası, çalışılan kurum, çalışılan şehir, çalışılan bölüm gibi bilgiler

https://www.redandmore.org internet sitesinin sahibi Red and More Events Turizm (Mersis:07341722-7690-0001) tarafından hazırlanan işbu “Veri Sahibinin Açık Rıza Beyanı” metnini okudum ve kabul ediyorum.

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?