AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (AML): TÜRK HEMATOLOJİ UZMANLARI NE DÜŞÜNÜYOR? DURUM-PROBLEM-ÇÖZÜM-VİZYON

22 ŞUBAT 2022

WEBİNAR

Organizasyon Linki :
https://hematoloji-net.org/webinar.php?pg=2022

AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (AML): TÜRK HEMATOLOJİ UZMANLARI NE DÜŞÜNÜYOR? DURUM-PROBLEM-ÇÖZÜM-VİZYON

Konuşmacılar

Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Birol Güvenç
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı


PROGRAM

AML’de FLT3 Mutasyonlarına Yönelik Güncel Tedavi Yaklaşımları

Tarih:22 Şubat 2022

Saat:19:30-21:00

 Konuşmacılar

Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık

Prof. Dr. Birol Güvenç

Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?